Mailapelien perhepäivä lauantaina 11.2.

Lau­an­taina 11.2. jär­jes­te­tään Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella mai­la­pe­lien per­he­päivä, jonne 4–12-vuotiaat lap­set ja hei­dän van­hem­pansa saa­vat tulla ilmai­seksi kokei­le­maan eri mai­la­pe­lejä klo 10–13 väli­senä aikana. Alla tar­kem­mat tie­dot. Katso myös tapah­tu­man fb-​​ryhmä.mailapelipaiva