Sulkasetin pelaajia tavoittelemassa senioreiden SM 2017 –mestaruuksia

Tarmo Martikainen ja Ville Tuominen kisaamassa senioreiden SM-mestaruuksista.

Tarmo Mar­ti­kai­nen ja Ville Tuo­mi­nen kisaa­massa senio­rei­den SM-​​mestaruuksista.

Vii­kon­lop­puna Nuor­ten ja Senio­rei­den SM 2017 –kisoissa Hel­sin­gissä, Rus­kea­suon pal­loi­lu­hal­lilla näh­tiin hie­noa menes­tystä Sul­ka­se­tin pelaajilta.

Tarmo Mar­ti­kai­nen pelasi välie­riin sekä mies­ten 50-​​luokan kak­sin­pe­leissä että nelin­pe­lissä, jossa parina ESB:n Arto Kauppinen.

Ville Tuo­mi­nen eteni myös välie­riin mies­ten nelin­pe­lin 40-​​luokassa Par­ka­non Sul­ka­pal­loi­li­joi­den Marko Mar­se­lan kanssa. Ville pelasi lisäksi puo­li­vä­lie­riin seka­ne­lin­pe­lin 40-​​luokassa pari­naan Tapion Sulan Hangrong Liu sekä mies­ten kak­sin­pe­lin 35-​​luokassa pari­naan Toi­ja­lan Valp­paan Antti Rehtola.

Sami Jär­vi­nen ja Jussi Moi­sio pela­si­vat mies­ten nelin­pe­lin 35-​​luokassa puo­li­vä­lie­riin ja Pekka Voltti toi­selle kier­rok­selle mies­ten nelin­pe­lin 45– ja 50-​​luokissa pari­naan Man­sen Sulan Jarmo Niemi.

Onnit­te­lut kai­kille! Kiso­jen sivus­ton löy­dät http://​bit​.ly/​2​l​p​c​t3H.