Timantticup-​​kilpailu 26.3.

Pir­kan­maalla alkaa uusi junio­ri­ki­sa­sarja Timant­ticup! Timant­ticu­pin kil­pai­lut ovat avoi­mia kai­kille junio­reille iästä ja tasosta riip­pu­matta. Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi lisens­siä eikä seu­ran jäse­nyyttä. Myös Pir­kan­maan ulko­puo­lelta voi läh­teä mukaan. Pelaa­jat jae­taan iän ja tason mukaan luok­kiin, kai­kille taa­taan vähin­tään 3 peliä. Ensim­mäi­nen kil­pailu jär­jes­te­tään sun­nun­taina 26.3. Sys­syn Sul­kis Raho­lassa, vielä tämä viikko aikaa ilmoit­tau­tua. Kaikki mukaan pelaamaan!junnukisan-mainos_yleinen