Kesä tulee

Kevät meni taas nopeasti ja har­joi­tus­vuo­rot päät­tyi­vät muu­tama viikko sit­ten. Kii­tos kai­kille kulu­neesta keväästä! Har­joi­tus­vuo­rot jat­ku­vat taas kesän jäl­keen syys­kuun alussa, tar­kem­paa tie­toa vuo­ro­jen alka­mi­sa­jan­koh­dasta tulee myö­hem­min. Lisäksi syk­syn alkuun on suun­ni­teltu seu­ran junio­ri­lei­riä ja kai­kille jäse­nille tar­koi­tet­tua sul­ka­pal­lo­pi­toista syys­kau­den aloi­tus­ta­pah­tu­maa. Näis­tä­kin lisää tie­toa myö­hem­min kesällä.

Nau­tin­nol­lista ja aurin­koista kesää kaikille!

kesakuva