Sulkasetin harrastekisat 29.9.2018

Kevään kisoista innos­tu­neena Sul­ka­set jär­jes­tää yhteis­työssä Sys­syn Sul­kik­sen kanssa vielä toi­set har­ras­te­ki­sat Tam­pere Ran­kin­gin 25-​​v. juh­la­vuo­den kun­niaksi. Kisat jär­jes­te­tään lau­an­taina 29.9.2018

Kisat on tar­koi­tettu kai­kille pelaa­jille tai­to­ta­sosta riip­pu­matta ja luok­kia on kai­kille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Osal­lis­tuak­sesi et tar­vitse lisens­siä eikä sinun tar­vitse kuu­lua seu­raan. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on maa­nan­taina 24.9. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­tyy alla ole­vasta kuvasta.

Nyt siis kaikki taas mukaan pelaa­maan ja yhdessä pitä­mään yhtä mukava ja rento kil­pailu kuin viime kevää­nä­kin. Var­mis­tat­han paik­kasi pian, jotta mah­dut mukaan, koska viime kevään kisassa oli jo yli 100 pelaaja ja peli­paik­koja on rajallisesti.

harrastekisat0918_mainos