Minisulkistapahtuma 20.8.

Sul­ka­set jär­jes­tää tiis­taina 20.8. Mini­sul­kis­ta­pah­tu­man 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Nyt on hieno mah­dol­li­suus läh­teä koko per­heen voi­min pitä­mään haus­kaa ja tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!minisulkistapahtuma2019