Sulkaset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 26.11.2021 klo 19:00 Panimoravintola Plevnan Mallaskabinetissa, Itäinenkatu 8, Tampere.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksujen suuruudet ja johtokun-nan jäsenten palkkiot seuraavalle toimintakaudelle sekä tarkastetaan seuran säännöt.
6. Valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.