Sulkaset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 18:00 Skypen välityksellä.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumisen 26.4.2023 mennessä sähköpostiosoitteeseen pekka.saarinen@pp9.inet.fi. Ilmoittautuneille lähetetään Skype-linkki kokoukseen.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Kokouksen päättäminen