Tie­dus­te­lut voi tehdä ‘Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poikkeuksena Perhesulkikseen osallistuvat, joilta ei vielä odoteta jäsenyyttä. Harjoitusvuorot löytyvät myös seuran myClub-palvelusta.