Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä joil­la­kin vuo­roilla mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, jos vuoro ei ole täyt­ty­nyt Sul­ka­se­tin jäse­nistä. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Perus­ryhmä Tenniskeskus

 • Aloit­te­le­vat aikuisharrastajat
 • Joka toi­nen kerta val­men­nusta ja joka toi­nen kerta peliä
 • Hinta 130€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 19.00−20.00 (alkaen 27.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Heidi Säk­ki­nen, 040 829 34 86

Jat­ko­ryhmä Kauppi

 • Kehit­ty­neet aikuis­har­ras­ta­jat ja junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.30 (alkaen 27.8.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­taja: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Jat­ko­ryhmä Tenniskeskus

 • Kehit­ty­neet aikuis­har­ras­ta­jat ja junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 30.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja Suvi Niemi

Peli­vuoro Hervanta

 • Ilmai­nen peli­vuoro kai­kille seu­ra­lai­sille (jäsen­maksu tai per­he­jä­sen­maksu maksettu)
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 28.8.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • 1–2 kent­tää käy­tössä pelivuorolaisille