Kil­pai­le­mi­nen

Tai­to­jen kehit­ty­mi­sen myötä kil­pai­le­mi­nen ja pis­teistä pelaa­mi­nen alka­vat usein kiin­nos­taa. Kil­pai­luja on ole­massa kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille pelaa­jille. Pir­kan­maan alu­eella jär­jes­te­tään junio­ri­pe­laa­jille mata­lan kyn­nyk­sen Timant­ticup –kil­pai­lusar­jaa ja aikuis­har­ras­ta­jille on myös pal­jon kil­pai­luja sekä Tam­pere Ran­king.

Missä kisoja järjestetään?

Kan­nat­taa tutus­tua Sul­ka­pal­lo­lii­ton viral­li­seen kil­pai­lu­ka­len­te­riin, josta löy­ty­vät kaikki kau­den kil­pai­lut joi­hin tar­vi­taan kil­pai­lu­li­senssi. Har­ras­ta­jille jär­jes­te­tään kil­pai­luja, joissa ei tar­vita lisens­siä. Kisat löy­ty­vät har­ras­ta­jien kil­pai­lu­ka­len­te­rista. Muista, että kil­pai­luissa pela­taan yleensä aina aidoilla sulkapalloilla!

Onnea kisoi­hin ;)