Johtokunnan toiminta

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan päätökset astuvat voimaan heti, ellei päätöksiä tehtäessä ole toisin päätetty eivätkä säännöt tai yhdistyslaki toisin määrää.

Johtokunnan jäsenet 2021

Pekka Saarinen – puheenjohtaja

  • 040-5536844
  • pekka.saarinen@pp9.inet.fi

Ville Tuominen – varapuheenjohtaja, myClub-vastaava

  • myclub@sulkaset.fi

Tarja Niemi – rahastonhoitaja

  • rahastonhoitaja@sulkaset.fi

Ari Saarinen – sihteeri 

Toni Alho

Suvi Lehtinen

Lasse Linkola

Janne Mansnérus

Marja Saarinen