Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Val­men­ta­jat valit­se­vat perus­ryh­mistä jatko– ja kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä joil­la­kin vuo­roilla mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, jos vuoro ei ole täyt­ty­nyt Sul­ka­se­tin jäse­nistä. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Per­he­sul­kis Tenniskeskus

 • 4–7-vuotiaat junio­rit ja hei­dän van­hem­pansa (äiti ja/​tai isä mukaan)
 • Hinta 90€/kausi/juniori (van­hem­mat ilmaiseksi)
 • Tiis­tai­sin klo 17.00−18.00 (alkaen 27.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Eva Tuo­mi­nen, 044 521 28 47 ja Tarja Niemi

Perus­ryhmä Koivistonkylä

 • 8–12-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 30.8.)
 • Koi­vis­ton koulu, Leh­vän­katu 9, 33820 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Pekka Saa­ri­nen, 040 553 68 44 ja Sari Mik­ko­nen, 050 599 64 08

Perus­ryhmä Syssy

 • 8–16-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 17.30−19.00 (alkaen 27.8.)
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja vaih­tu­vat apuvalmentajat

Perus­ryhmä Hervanta

 • 12–18-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 26.8.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja Annika Itälä

Perus­ryhmä Tenniskeskus

 • Ikä­suo­si­tus 12–16 vuotta, mutta myös nuo­rem­mat ja van­hem­mat junio­rit tervetulleita
 • Hinta 130€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.00 (alkaen 27.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Heidi Säk­ki­nen, 040 829 34 86

Jat­ko­ryhmä Kauppi

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat ja aikuisharrastajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.30 (alkaen 27.8.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­taja: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Jat­ko­ryhmä Tenniskeskus

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat ja aikuisharrastajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 30.8.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja Suvi Niemi

Jat­ko­ryhmä Hervanta

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 28.8.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­taja: Marko Mar­sela, 040 521 15 75

Kil­pa­ju­nio­rit Ten­nis­kes­kus aamu

 • Kil­pa­ju­nio­reille, joilla mah­dol­li­suus aamutreeniin
 • Hinta 130€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 8.00−9.00 alkaen 27.8. (tar­kem­min sovi­taan val­men­ta­jan kanssa)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Kil­pa­ju­nio­rit Kauppi

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tors­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 29.8.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30 ja Ria Tuominen

Kil­pa­ju­nio­rit Syssy

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 18.30−20.00
 • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74