Kil­pa­ryhmä

Jos olet kiin­nos­tu­nut kil­pa­ryh­män toi­min­nasta, voit tie­dus­tella asiaa  Teemu Eko­lalta.