• A A A
 • Lähde mukaan seuraamaan junioreiden EM-​​kisoja 23.4.2011!

  Sul­ka­set jär­jes­tää mat­kan sul­ka­pal­lon junio­rei­den EM-​​kilpailuihin!

  La 23.4.2011 puo­li­vä­lie­rät + välie­rät Lähtö: Van­ha­kirkko (Tre) Klo 7.30 Paluu: Van­ha­kirkko noin Klo 21.00 Hinta: 10e/​hlö. Pää­sy­li­put mak­se­taan itse.

  Mat­kalle voi tulla mukaan kaikki sul­ka­pal­losta kiin­nos­tu­neet (ei tar­vitse olla Sul­ka­se­tin jäsen). Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään Pe 15.4.2011, Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus p. 03–3486441

  Ter­ve­tu­loa jou­kolla mukaan!

  Lue lisää...

  Niskanen opiskelijoiden EM-​​kisoissa

  Moi Sulkaset-​​väki,

  Sul­kis­kau­den lop­pu­mi­sen jäl­keen ja ennen uuden alkua on hyvä päi­vi­tellä kuu­lu­mi­sia. Var­sin­kin, kun uuti­soi­ta­vaa on kan­sain­vä­li­siltä peli­ken­tiltä. Alle­kir­joit­ta­nut osal­lis­tui opis­ke­li­joi­den sul­ka­pal­lon EM-​​kisoihin Rans­kassa noin kuu­kausi sit­ten. Lopul­li­sen pää­tök­sen kisoi­hin läh­te­mi­sestä tein viime keväänä, kun työ­paikka kesäksi jär­jes­tyi vain parin sadan kilo­met­rin päästä kisapaikasta.

  Lue lisää...