• A A A
 • Juniorit pirteinä Paraisten juniorieliitissä

  Sul­ka­se­tin vii­si­hen­ki­nen junio­ri­ryhmä menes­tyi hyvin Parais­ten junio­rie­lii­tissä 22.-23.1.2011. Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pari­naan Clea­rin Elias Kvist sel­viy­tyi­vät MN-​​17-​​luokan lop­puot­te­luun.  MK-​​17-​​luokassa A-​​P pelasi myös hyvin ollen semi­fi­naa­lissa. Tii­tus Lammi saa­vutti tois­tai­seksi par­haim­man tulok­sensa voit­ta­malla MK13-​​B-​​luokan!

   

   

   

   

   

  Lue lisää...

  A-P:lle menestystä ESB:n kansainvälisessä juniorieliitissä

  ESB:n kan­sain­vä­li­nen junio­rie­liitti pelat­tiin Fore­ver –hal­lissa Espoossa 11.-12.12.2010. Sul­ka­se­tista Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pelasi alle 17-​​luokissa, Matias Polus ja Mikael Kuusisto molem­mat alle 13 –luo­kissa. Par­haasta tulok­sesta vas­tasi A-​​P MN-​​17 –luo­kassa pari­naan HBC:n Julius Pfa­ler Von. Pojat hävi­si­vät niu­kasti nelin­pe­lin finaa­lin erin 1–2.

   

  A-​​P ja Julius val­mis­tau­tu­massa nelinpeliin

   

  Lue lisää...

  A-P:lle nelinpelipronssia Tammisaaren juniorieliitistä

  MN-​​17-​​luokan mita­lis­tit vasem­malta Cas­per, Samuli, Valt­teri, Elias, A-​​P ja Jiri

  Tam­mi­saa­ren jun­nue­liitti pelat­tiin 20.11.-21.11.2010. Sul­ka­se­tista osal­lis­tui kisoi­hin viisi pelaa­jaa. Par­hai­ten heistä menes­tyi­vät A-​​P Saa­ri­nen saa­den  MN-​​17 –luo­kassa prons­sia, sekä  Teemu Kujala ja Mikael Kuusisto, jotka  pää­si­vät prons­siot­te­luun MN-​​15-​​luokassa.

  Lue lisää...