• A A A
 • Jyväskylässä Sulkisleirillä

  Pojat marssiiYlö­jär­ven junio­reita oli mukana Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011. Tutustu lyhyeen raport­tiin, jonka erään jun­nun isä ystä­väl­li­sesti kir­joitti ja otti vielä muu­ta­mia kuvia­kin kaupanpäälle.

  Lue lisää...

  Sari, Mikko, Sami ja Mikael finaaleissa tähtikisoissa

  Jyväs­ky­län täh­ti­ki­sat pelat­tiin 30.-31.10. moni­toi­mi­ta­lolla. Sul­ka­set­ti­lai­set saa­vut­ti­vat useita mita­leita sekä  ylei­sissä että junioriluokissa.

  Lue lisää...

  JySS:n kansainvälinen sulkapalloleiri 3.-5.9.2010

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen JySS:n kan­sain­vä­li­selle lei­rille on avattu. Leiri pide­tään 3.-5.9. Jyväs­ky­lässä Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa, ja pää­val­men­ta­jana toi­mii kah­den edel­li­sen vuo­den tapaan Jakob Toft Tans­kan Esb­jer­gistä. Jakob on toi­mi­nut aiem­min Tans­kan U15 ja U17 maa­jouk­kuei­den val­men­ta­jana, ja nykyi­sin hän on pää­val­men­ta­jana ESG:ssä, mikä on eräs Tans­kan par­haim­mista junnuseuroista.

  Lue lisää...