• A A A
  • Mailojen jännitys

    Sul­ka­se­tin jäse­nillä on mah­dol­li­suus jän­nit­tää omat mai­lansa Sys­syn Sul­kik­sessa hin­taan 2€/maila. Jän­teet tulee hank­kia itse. Ongel­mien ilme­tessä kas­salta saa useim­mi­ten apua. Jos jän­ni­tys­ko­neen tar­vik­keissa ilme­nee puut­teita, ota yhteyttä Sul­ka­se­tin johtokuntaan.

    Lue lisää...