• A A A
  • Niskanen opiskelijoiden EM-​​kisoissa

    Moi Sulkaset-​​väki,

    Sul­kis­kau­den lop­pu­mi­sen jäl­keen ja ennen uuden alkua on hyvä päi­vi­tellä kuu­lu­mi­sia. Var­sin­kin, kun uuti­soi­ta­vaa on kan­sain­vä­li­siltä peli­ken­tiltä. Alle­kir­joit­ta­nut osal­lis­tui opis­ke­li­joi­den sul­ka­pal­lon EM-​​kisoihin Rans­kassa noin kuu­kausi sit­ten. Lopul­li­sen pää­tök­sen kisoi­hin läh­te­mi­sestä tein viime keväänä, kun työ­paikka kesäksi jär­jes­tyi vain parin sadan kilo­met­rin päästä kisapaikasta.

    Lue lisää...